Projecten Doorgeven

In het lustrumjaar van de Universiteit Utrecht 2011 wierf het Utrechts Universiteitsfonds onder alumni - naast de Utrecht Excellence Scholarships (UES) - financiële middelen voor drie aansprekende universitaire projecten die buiten de financiering van de universiteit vielen, maar toch als heel waardevol werden beschouwd. De reacties waren enorm positief en het resultaat overtrof de verwachtingen, zodat het Utrechts Universiteitsfonds in 2012 startte met jaarlijkse projecten onder de noemer Doorgeven. Alumni worden nu jaarlijks uitgenodigd om financieel bij te dragen aan vier universitaire projecten, waarvan de UES blijvend onderdeel uitmaakt.

Hieronder een overzicht van de projecten waarvoor sinds 2011 is geworven:

2018

Geef om financiële geschiedenis

De financiële geschiedenis van Nederland wordt niet alleen bepaald door de verhalen van banken en instanties, maar ook door u. Het onderzoeksproject ‘Kasboekje van Nederland’ maakt gebruik van unieke oude financiële documenten en bijbehorende verhalen van ‘de gewone Nederlander’. Dankzij steun van veel enthousiaste alumni kunnen onderzoekers de financiële geschiedenis van Nederland in kaart brengen en gedeeld worden op een online platform.
Gedoneerd bedrag: € 15.000

Geef om vluchtelingstudenten

Het zeer succesvolle studenteninitiatief Incluusion biedt vluchtelingen de mogelijkheid om kosteloos cursussen te volgen uit het reguliere cursusaanbod van de universiteit. Gewoon in de collegezaal, tussen andere Nederlandse en internationale studenten. Op deze manier kunnen vluchtelingen alvast kennismaken met studeren in Nederland, nog voordat zij een status toegewezen hebben gekregen. Dankzij steun van honderden alumni kan ook in 2019 onderwijs aangeboden worden aan een grote groep vluchtelingstudenten.
Gedoneerd bedrag: € 27.700

Geef om hulphonden

De effecten van hulphonden op de behandeling van veteranen met een posttraumatische-stressstoornis (ptss) lijken heel gunstig te zijn. Er is echter meer onderzoek nodig om hier een goede wetenschappelijke onderbouwing voor te geven. De faculteit Diergeneeskunde heeft dankzij de bijdrage van alumni en betrokkenen meer inzicht gekregen in de dynamiek tussen veteraan en hond. In een eerste pilot zijn acht veteranen en hun hulphonden gevolgd met o.a. smart watches om zo het effect van de omgang met de hond te meten.
Gedoneerd bedrag: € 13.500

2017

Geef om academisch erfgoed

In het depot van de Universiteitsbibliotheek Utrecht wordt een grote hoeveelheid oude landkaarten bewaard. Deze wetenschappelijk relevante kaarten uit de 16e en 17e eeuw bieden een schat aan informatie voor het hedendaagse onderwijs en onderzoek. Dankzij steun van honderden alumni kon deze bijzondere collectie gedigitaliseerd worden, waardoor studenten, onderzoekers en andere belangstellenden de kaarten eenvoudig online kunnen gebruiken en bewonderen. Gedoneerd bedrag: € 15.000.

Geef om de bijenstand

Bijen vormen een belangrijke schakel in onze voedselvoorziening. Reden om vanuit de opleiding Biologie een cursus praktisch imkeren aan te bieden. Aanvankelijk was deze cursus alleen beschikbaar voor een selecte groep studenten. Dankzij de hulp van alumni kon een grote bijenstal in de Botanische Tuinen worden gebouwd, zodat veel meer studenten, scholieren en bezoekers zich kunnen verdiepen in het fascinerende en belangrijke leven van de honingbij. Gedoneerd bedrag: € 10.000.

Geef om duurzaamheid

In 2017 was het precies honderd jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland aan de Universiteit Utrecht werd benoemd. Johanna Westerdijk was een plantkundige met een visie en de door haar zo gekoesterde schimmels worden nu ingezet voor een duurzame toekomst. Schimmels kunnen katoen en plastic vervangen, helpen op milieuvriendelijke wijze gewassen te beschermen en vormen een duurzame voedselbron. Dankzij donaties van vele alumni wordt Johanna’s onderzoek voortgezet en wordt haar werk permanent tentoongesteld in het Universiteitsmuseum. Gedoneerd bedrag: € 15.000.

2016

Herleef uw studententijd

In 1945 kende de Universiteit Utrecht 5000 studenten. Tegenwoordig zijn dat er ruim 30.000. Sommige dingen zijn in die 70 jaar onherkenbaar veranderd, maar veel zal vertrouwd overkomen voor iedereen die in Utrecht heeft gestudeerd. Een geïllustreerd standaardwerk over het naoorlogse studentenleven dat dankzij de steun van alumni tot stand kan komen wordt in maart 2018 gepresenteerd. Gedoneerd bedrag: € 15.000.

Breng de nieuwsgierigheid in kinderen tot leven

Het Universiteitsmuseum Utrecht kan dankzij giften van alumni een programma met onderzoek en wetenschap op bijzondere locaties in Utrecht ontwikkelen. Jaarlijks gaan tenminste 1000 kinderen aan de slag met hun eigen nieuwsgierigheid als uitgangspunt. Het mobiele onderwijsprogramma is exemplarisch voor de methode waarop het Universiteitsmuseum haar educatie vormgeeft, met echte objecten, hands-on, een link naar echte wetenschap en de didactiek van onderzoekend leren. Gedoneerd bedrag € 15.000.

Een nieuwe kijk op vogels

Een uniek vogelobservatorium in de Botanische Tuinen op De Uithof, waar studenten en belangstellenden van dichtbij vogels kunnen bekijken. Een toegankelijk gebouwtje met spiegelglas, op een plek waar jaarlijks 90.000 bezoekers komen, is mogelijk gemaakt door alumni van de Universiteit Utrecht. Maak ook kennis met deze bijzondere plek. De Botanische Tuinen op De Uithof zijn van 1 maart tot 1 december dagelijks geopend. Gedoneerd bedrag: €13.000.

2015

Breng de schoonheid van wiskunde tot leven

Antieke wiskundige 3D-modellen worden weer in hun volle glorie hersteld om getoond te kunnen worden aan nieuwe generaties. Een project aanbevolen door Frits Beukers, onder leiding van Wilke Schram. Gedoneerd bedrag: €10.000.  

Speel mee voor een groene samenleving

Onderzoeker Jan Dirk Fijnheer ontwikkelt samen met Utrechtse informaticastudenten een game om spelenderwijs te werken aan een groenere samenleving. Gedoneerd bedrag: €12.000.

Maak de geschiedenis van het Janskerkhof zichtbaar

Tijdens de grondige verbouwing van de Statenzaal op Janskerkhof 3A zijn er Middeleeuwse grafkelders met wandschilderingen gevonden. De kelder is geconserveerd en te bekijken in het openbaar toegankelijke gebouw van de faculteit REBO. Gedoneerd bedrag: €16.000.

2014

Draag bij aan het welzijn van oude baasjes en hun huisdieren

Onderzoek van Nienke Endenburg naar hoe het welzijn van huisdieren en oudere eigenaren die samen in een zorginstelling wonen, voor beiden geoptimaliseerd kan worden. Gedoneerd bedrag: €12.000.

Graaf mee naar de oorsprong van onze maatschappij

Utrechtse studenten graven met toestemming van het Vaticaan naar de oorsprong van onze hedendaagse maatschappij, onder leiding van Leonard Rutgers. Locatie: het klooster van Gregorius de Grote aan de Via Appia. Gedoneerd bedrag: €20.000.

Leonard Rutgers schrijft wekelijks een column in het Financieel Dagblad. Lees de column.

Draag bij aan schone longen voor de aarde

Onderzoek van Tim Boekhout van Solinge in de Amazone naar de illegale houtkap en de daarbij horende criminaliteit en illegaal verkregen landbouwgrond die bestemd is voor soja.

Gedoneerd bedrag: €24.700.

2013

Geef erfgoed door

Digitalisering van het Utrechts Psalter dat inmiddels is opgenomen in het UNESCO Memory of the World Register. Gedoneerd bedrag: €18.500.

Geef ontwikkeling door

Ontwikkeling van een Mindset Game voor studenten met een stoornis in het autistisch spectrum. Gedoneerd bedrag: €14.828.

Geef gezondheid door

Ontwikkeling van een polypil ter voorkoming van zwangerschapsvergiftiging en hoge bloeddruk bij moeders in Afrika, door onderzoeker Joyce Brown. Gedoneerd bedrag: €20.000.

2012

Geef de schatten door

Online collectie van het Universiteitsmuseum Utrecht: een interactieve website voor de bijzondere collecties van het Universiteitsmuseum. Gedoneerd bedrag: €17.000.

Geef de parels door

Scriptiereeks: ‘The best of the best’: publicatie en presentatie van maatschappelijk relevante topscripties. Gedoneerd bedrag: €10.000.

Geef talent door

Onderzoekstage Bèta Excellent: een inspirerende onderzoekstage voor de beste bèta-scholieren. Gedoneerd bedrag: €22.811

2011

Biografie Johanna Westerdijk

Verwezenlijking van de biografie over Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. 

Het Spel van de Gouden Eeuw

Ontwikkeling van een educatief spel over de Gouden eeuw.

Van biomassa naar energie

Project over de opwekking van energie uit biomassa.