Alumni

In het lustrumjaar van de Universiteit Utrecht 2011 wierf het Utrechts Universiteitsfonds onder alumni - naast de Utrecht Excellence Scholarships (UES) - financiële middelen voor drie aansprekende universitaire projecten die buiten de financiering van de universiteit vielen, maar toch als heel waardevol werden beschouwd. De reacties waren enorm positief en het resultaat overtrof de verwachtingen, zodat het Utrechts Universiteitsfonds in 2012 startte met jaarlijkse projecten onder de noemer Doorgeven. Alumni worden nu jaarlijks uitgenodigd om financieel bij te dragen aan vier universitaire projecten, waarvan de UES blijvend onderdeel uitmaakt.

Hieronder een overzicht van de projecten waarvoor sinds 2011 is geworven:

2015
Breng de schoonheid van wiskunde tot leven

Antieke wiskundige 3D-modellen worden weer in hun volle glorie hersteld om getoond te kunnen worden aan nieuwe generaties. Een project aanbevolen door Frits Beukers, onder leiding van Wilke Schram.  

Speel mee voor een groene samenleving

Onderzoeker Jan Dirk Fijnheer ontwikkelt samen met Utrechtse informaticastudenten een game om spelenderwijs te werken aan een groenere samenleving. Bekijk een uitgebreide toelichting op onze crowdfunding pagina.

Maak de geschiedenis van het Janskerkhof zichtbaar

Tijdens de grondige verbouwing van de Statenzaal op Janskerkhof 3A zijn er Middeleeuwse grafkelders met wandschilderingen gevonden. De kelder is geconserveerd en te bekijken in het openbaar toegankelijke gebouw van de faculteit REBO. Het filmpje van de persbijeenkomst na de vondst en meer informatie over het project kunt u vinden op onze crowdfunding pagina.

2014
Gedoneerd bedrag €12.000

Onderzoek van Nienke Endenburg naar hoe het welzijn van huisdieren en oudere eigenaren die samen in een zorginstelling wonen, voor beiden geoptimaliseerd kan worden.

Gedoneerd bedrag €20.000

Utrechtse studenten graven met toestemming van het Vaticaan naar de oorsprong van onze hedendaagse maatschappij, onder leiding van Leonard Rutgers. Locatie: het klooster van Gregorius de Grote aan de Via Appia.

Leonard Rutgers schrijft wekelijks een column in het Financieel Dagblad. Lees de column.

Gedoneerd bedrag €24.700

Onderzoek van Tim Boekhout van Solinge in de Amazone naar de illegale houtkap en de daarbij horende criminaliteit en illegaal verkregen landbouwgrond die bestemd is voor soja.

Op onze crowdfunding site kunt u een filmpje en een korte toelichting van Tim Boekhout bekijken.

2013
Gedoneerd bedrag €18.500

Digitalisering van het Utrechts Psalter dat inmiddels is opgenomen in het UNESCO Memory of the World Register.

Gedoneerd bedrag €14.828

Ontwikkeling van een Mindset Game voor studenten met een stoornis in het autistisch spectrum.

Gedoneerd bedrag €20.000

Ontwikkeling van een polypil ter voorkoming van zwangerschapsvergiftiging en hoge bloeddruk bij moeders in Afrika, door onderzoeker Joyce Brown.

2012
Gedoneerd bedrag €17.000

Online collectie van het Universiteitsmuseum Utrecht: een interactieve website voor de bijzondere collecties van het Universiteitsmuseum.

Gedoneerd bedrag €10.000

Scriptiereeks: ‘The best of the best’: publicatie en presentatie van maatschappelijk relevante topscripties.

Gedoneerd bedrag €22.811

Onderzoekstage Bèta Excellent: een inspirerende onderzoekstage voor de beste bèta-scholieren.

2011
Doel

Verwezenlijking Biografie Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland.

Doel

Het Spel van de Gouden eeuw.

Doel

Van biomassa naar energie.

Alumni