K.F. Hein Fonds

Sinds 2001 stelt het K.F. Hein Fonds als bevriend fonds jaarlijks een aanzienlijk bedrag ter beschikking ten behoeve van universitaire projecten. Het Utrechts Universiteitsfonds is hiervoor het K.F. Hein Fonds namens de gehele universitaire gemeenschap zeer dankbaar.

Gehonoreerde projecten in 2019
UUnited, Centrum voor Wetenschap en Cultuur

€ 5.000,00 

Vlinderkas, Botanische Tuinen

€ 6.000,00 

BioCliVE, Faculteit Betawetenschappen

€ 12.000,00

The Food Challenge, Studium Generale

€ 3.000,00

Landelijk Expertise Centrum Dierenmishandeling, Faculteit Diergeneeskunde

€ 10.000,00

Parnassos Lustrum, Centrum voor Wetenschap en Cultuur

€ 6.000,00

MEES, Universitair Medisch Centrum Utrecht

€ 12.000,00

Vli Du, Faculteit Sociale Wetenschapen

€ 12.000,00

Living lab: nudge in de wijk, Faculteit Geesteswetenschappen

€ 4.650,00

Gehonoreerde projecten in 2018
InclUUsion, Universitaire Bestuursdienst

€ 12.000,00

Herdenking 200e geboortedag F.C. Donders, Universiteitsbibliotheek

€ 6.000,00

Bijenradar in Utrecht, Botanische Tuinen

€ 5.000,00

Boek "Translational Medicine", Universitair Medisch Centrum

€ 5.000,00

Festival Europa, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

€ 5.000,00

UU Research Experience, Studium Generale

€ 8.000,00

Gehonoreerde projecten in 2017
Zet Nederland op de kaart

€ 10.000,00

Bijenstal Botanische Tuinen

€ 5.000,00

Het Ublad, 40 jaar universiteitsleven voor iedereen zichtbaar

€ 9.800,00

Allemaal Schimmels

€ 10.000,00

Het kasboekje van Nederland: Financiering van het MKB

€ 12.000,00

Utrecht Science Club

€ 11.500,00

Pilot Wijsneus festival

€ 10.000,00

Verzelfstandiging KlikStart

€ 8.670,00

Gehonoreerde projecten in 2016
Utrechts studentenleven na 1945 - Geschiedenis, Kunstgeschiedenis ism Stichting DdM

€ 10.500

Muziekfestival UU - Lustrumcommissie

€ 12.000

Een geschiedenis van de Utrechtse neerlandistiek - Middelnederlandse letterkunde

€ 10.500

Restauratie 100 jaar oude 3d geometrische modellen - Wiskunde, Mathematisch Instituut

€ 4.000

Boek en app over geschiedenis en toekomst Janskerkhofcomplex - Recht, Economie, Bestuur & Organisatie

€ 10.000

Spinoza Web - Filosofie en Religiewetenschap

€ 10.000

140 jaar Bosatlas - Universiteitsbibliotheek

€ 8.400

Science café - Studium Generale

€ 10.800

Verborgen parels – Middeleeuws Utrecht - Geesteswetenschappen

€ 2.910

Camera Interactiva – 3x zaaigeld & creativity lab - Centre for Humanities

€ 8.000

Game lab - Media & Cultuurstudies

€ 4.380

Download het overzicht gehoneerde projecten sinds 2001

Heeft u vragen of wilt u een aanvraag indienen, neem dan contact op met Lothar Blom