Sinds 2001 stelt het K.F. Hein Fonds als bevriend fonds jaarlijks een aanzienlijk bedrag ter beschikking ten behoeve van universitaire projecten. Het Utrechts Universiteitsfonds is hiervoor het K.F. Hein Fonds namens de gehele universitaire gemeenschap zeer dankbaar.

Overzicht gehonoreerde projecten in 2016
Utrechts studentenleven na 1945 - Geschiedenis, Kunstgeschiedenis ism Stichting DdM

€ 10.500

Muziekfestival UU - Lustrumcommissie

€ 12.000

Een geschiedenis van de Utrechtse neerlandistiek - Middelnederlandse letterkunde

€ 10.500

Restauratie 100 jaar oude 3d geometrische modellen - Wiskunde, Mathematisch Instituut

€ 4.000

Boek en app over geschiedenis en toekomst Janskerkhofcomplex - Recht, Economie, Bestuur & Organisatie

€ 10.000

Spinoza Web - Filosofie en Religiewetenschap

€ 10.000

140 jaar Bosatlas - Universiteitsbibliotheek

€ 8.400

Science café - Studium Generale

€ 10.800

Verborgen parels – Middeleeuws Utrecht - Geesteswetenschappen

€ 2.910

Camera Interactiva – 3x zaaigeld & creativity lab - Centre for Humanities

€ 8.000

Game lab - Media & Cultuurstudies

€ 4.380