Fondsen op Naam

Peter Koeze
Peter Koeze, insteller Complex Systems Fund

Het Universiteitsfonds biedt de mogelijkheid tot het instellen van een Fonds op Naam. De insteller bepaalt zelf de naam, de doelstelling en de startdatum van het fonds. Op deze manier kunnen substantiële schenkingen geoormerkt worden.

De toekenning, administratie en verantwoording van de bestedingen uit het fonds worden verzorgd door het Universiteitsfonds.

U kunt doneren aan de volgende fondsen op naam die door het Universiteitsfonds worden beheerd:

 • Het A.F. Monna Fonds, ingesteld in 2001 ten behoeve van het Mathematisch Instituut.
 • Het BINF Fonds is ingesteld in 2012 met als doel het ondersteunen van wetenschappelijk relevant en maatschappelijk irrelevant wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bio-informatica waarvoor langs andere wegen moeilijk financiering te vinden is.
 • Het Hofvijverfonds, ingesteld door de Hofvijverkring is opgericht door een groep Haagse alumni met als doel het verlenen van financiële bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de Universiteit Utrecht in brede zin. 
 • Het Ronald van Kempen Urban Geography Fund heeft als het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Utrecht op het terrein van Urban Geography.
 • Het Minderhoud Fonds verleent beurzen voor prestigieuze studieprojecten of stages van U.V.S.V.-leden.
 • Het fonds RechtOpLeren is ingesteld door prof. dr. Bert van der Zwaan en dr. Wilma Wessels en biedt ondersteuning aan initiatieven van vluchtelingen andere achterstandsgroepen.
 • Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen heeft als doel het stimuleren van het academisch onderwijs voor getalenteerde en veelbelovende vrouwen aan de Universiteit Utrecht.
 • Het Olaf Schuiling Fonds, ingesteld in 2015, heeft als doelstelling het stimuleren van onafhankelijk en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het terrein van Geochemie.
 • Het UCU Fund is opgericht in 2018 en beoogt de diversiteit bij het University College Utrecht te waarborgen.
 • Het USC Scholarship Fund is opgericht in 2012 en stelt zich ten doel om ambitieuze leden van het Utrechtsch Studenten Corps te steunen.
 • Het fonds Vrienden Botanische Tuinen Utrecht is ingesteld in 2017 en heeft als doel activiteiten van de Botanische Tuinen te ondersteunen.
 • Het fonds Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht is ingesteld in 2016 ter bevordering van dierenwelzijn en diergezondheid van (Nederlandse) huisdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren. 
 • Yvoor Fonds is ingesteld in 2013 met als doel het stimuleren van buitenlandervaring door het verstrekken van (reis)beurzen aan excellente, actieve studenten die tijdens hun studie voor een kort verblijf naar het buitenland willen.

   Daarnaast beheert het Universiteitsfonds op dit moment ook de onderstaande fondsen op naam:

   • ​​Het Aurelius Fonds heeft in 2013 haar doel verbreed door naast talentvolle studenten te ondersteunen ook initiatieven en projecten op het gebied van onderwijs en onderzoek te ondersteunen die zich ten doel stellen om (beta)wetenschap over en kennisuitwisseling met ontwikkelingslanden te bevorderen.
   • Het Complex Systems Fund werd in 2015 ingesteld door dr. ir. Peter Koeze en heeft als doelstelling het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van Complexe Systemen, één van de focusgebieden van de de Universiteit Utrecht.
   • Het Cor en Tine Drooger Fonds is in 2015 opgericht om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van Geowetenschappen, meer specifiek paleontologie en bio-geologie, te ondersteunen.
   • ​Het Fonds Internationaal Economisch Recht, ingesteld in 2004 door een schenking van emeritus hoogleraar Pieter Verloren van Themaat (1919-2004). Het Fonds heeft tot doel het onderwijs en onderzoek op het gebied van het internationaal economisch publiekrecht te bevorderen.
   • Het Swaantje Mondt Fonds stelt Utrechtse promovendi in staat een deel van hun onderzoek in het buitenland te verrichten en biedt buitenlandse promovendi de kans om dat aan de Universiteit Utrecht te doen. Het fonds richt zich daarbij hoofdzakelijk op promotieonderzoek op het terrein van de rechtsgeleerdheid enerzijds en het terrein van de mathematische- en natuurwetenschappen anderzijds.
   • ​Het Muziekfonds is ingesteld in 2008 door een schenking van de stichting Vrienden van het Collegium Musicum Ultratrajectum en het Utrechts Symfonie Orkest. Doel van deze schenking is het bevorderen en ondersteunen van klassieke muziek binnen de Utrechtse academische gemeenschap.
   • Het Maria Naundorf van Gorkum Fonds is in 2015 opgericht en richt zich op een beurzenprogramma voor jonge en talentvolle onderzoekers aan de faculteit Diergeneeskunde. Het fonds is ingesteld ter bevordering van de juiste medische behandeling en huisvesting van zieke dieren.
   • Het Scrinerius Fonds werd in 2016 ondergebracht bij het Utrechts Universiteitsfonds. Het fonds verstrekt leningen en studiebeurzen aan studenten Geneeskunde, Diergeneeskunde en Biomedische Wetenschappen.
   • Het Trappeniers-Wols Fonds is opgericht in 2015 en heeft als doel het bevorderen van experimenteel (promotie-)onderzoek, met name in de exacte- en levenswetenschappen.
   • Het Truida Schok Fonds werd ingesteld in 2017 en zal worden besteed aan de huisvesting van buitenlandse studenten met een Utrecht Excellence Scholarship.
   • Het Martijn Zwart Fund, ingesteld in 2005 en bedoeld voor talentvolle Neerlandici uit de Verenigde Staten en Canada.

   Overweegt u om zelf een fonds op naam in te stellen of een bijdrage te leveren aan een bestaand fonds op naam? Neem dan contact op met drs. Robbert Jan Feunekes via R.J.Feunekes@uu.nl, of bel (030) 253 86 80.