Bijzonder hoogleraren

Het Utrechts Universiteitsfonds stelt bijzondere leerstoelen in voor actuele wetenschappelijke en maatschappelijke onderzoeken. Deze bijzondere leerstoelen zijn een belangrijke aanvulling op het reguliere onderzoek en onderwijs. Bijzonder hoogleraren geven colleges, doen onderzoek en begeleiden studenten en promovendi.

 

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Economie

Banking and Financial Regulation
prof. dr. J.A. Bikker
aanstelling: 1-11-2007 tot 1-11-2017

Bestuurs & Organisatiewetenschap

Management van Veranderingsprocessen in grote Organisaties
mw. prof. dr. E.G. van der Velde
aanstelling: 01-11-2007 tot 01-11-2017

Faculteit der Sociale Wetenschappen 

Social and Spatial Aspects of Deviant Behaviour
prof. dr. S. Ruiter
aanstelling: 01-09-2014 tot 01-09-2019

Contact

Wilt u meer weten over de huidige leerstoelen, de benoeming, instelling, evaluatie of jaarverslagen van bijzondere leerstoelen, neemt u dan contact op met drs. Robbert Jan Feunekes via r.j.feunekes@uu.nl.