Giften

Hoe kunt u bijdragen?

Financiële bijdragen van particulieren, fondsen en bedrijven zijn in toenemende mate van belang. Vrienden, donateurs, subsidiënten en sponsoren helpen om van de Universiteit Utrecht een bijzondere en toonaangevende onderwijsinstelling te maken. Een universiteit waar jonge ambitieuze mensen uit de hele wereld samenkomen om te studeren en te werken aan een goede toekomst.

U kunt bijdragen door middel van

Contact
Voor meer informatie of een persoonlijk advies, kunt u contact opnemen met:

Drs. Robbert Jan Feunekes
Telefoon: +31 (0) 6 4422 5014
E-mail: R.J.Feunekes@uu.nl

EENMALIGE GIFT

Voor een eenmalige gift heeft u twee mogelijkheden:

  1. Online eenmalig een bedrag overmaken;
  2. Eenmalig een bedrag doneren door dit over te schrijven op ons rekeningnummer: NL43INGB0000014475.

Eenmalige giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting:

  • Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen*, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum van 10% van uw drempelinkomen.
  • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.

* Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, zie de website van de Belastingdienst.

PERIODIEKE SCHENKINGEN

Overweegt u om het Utrechts Universiteitsfonds regelmatig of voor een langere periode te steunen? Dat kan al vanaf € 100 per jaar! Dan is het voor u voordelig om een periodieke of lijfrenteschenking te doen. Een lijfrenteschenking is een schenking voor langere tijd. Als u een schenking doet voor een periode van tenminste vijf jaar, dan is het bedrag volledig voor de belasting aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt dus geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u tot 52 procent van het gedoneerde bedrag terug. Voor hetzelfde bedrag kunt u dus meer geven.

Een lijfrenteschenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de instelling die u steunt. Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer nodig. U kunt zelf het formulier periodieke schenking invullen, ondertekenen en naar ons opsturen. Het adres staat onder aan het formulier.

Download het formulier periodieke schenking en de bijbehorende toelichting.
Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

CROWDFUNDING

Op de crowdfunding website staan verschillende projecten die door het Universiteitsfonds gesteund worden. Een aantal projecten komt uit onze "Door geven" campagne, maar hier vindt u ook andere projecten van de Universiteit Utrecht. Zo zit er altijd een project tussen dat aansluit bij uw interesse.

Zoals bij al onze fondsenwerving, gaat uw gift ook hier voor 100% naar de onderzoeker of het project van uw keuze.

Wilt u op een simpele wijze een bijdrage doen aan één van onze projecten, regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project of aan uw vrienden laten weten dat u het Universiteitsfonds steunt? Doneer dan via onze Crowdfunding website.

DE HOFVIJVERKRING

Een aantal alumni uit Den Haag en omstreken heeft het initiatief genomen om een geefkring op te richten met als doel “het verlenen van financiële bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de Universiteit Utrecht in brede zin”. De leden van de kring kiezen zelf een project uit dat hen aanspreekt en ondersteunen de desbetreffende wetenschapper gedurende een aantal jaren waarbij zij regelmatig worden bijgepraat over de voortgang van ‘hun’ project. Op deze manier ondersteunen zij hun alma mater en verstevigen zij de band met de universiteit, de wetenschapper van hun keuze en hun onderlinge band als Haagse alumni.

Voor meer informatie of een persoonlijk advies, kunt u contact opnemen met het Utrechts Universiteitsfonds (ufonds@uu.nl of bel 06 4422 5014)

Brochure Hofvijverkring