Geochemisch Onderzoek

DONEER aan het Professor Olaf Schuilingfonds

Geochemisch onderzoek ondersteunen

Het Professor Olaf Schuilingfonds is vernoemd naar emeritus hoogleraar geochemie en experimentele petrologie prof. dr. R.D. Schuiling (1932). Het fonds richt zich op het mogelijk maken van extra onderzoek en onderwijs op het terrein van de geochemie waarvoor reguliere middelen ontoereikend zijn. Dat onderzoek kan betrekking hebben op een breed scala aan processen in de geosfeer, inclusief de mogelijke invloed daarvan op de biosfeer.

De initiatiefnemer en insteller van een fonds in professor Schuilings naam is drs. Henk Vrins. Hij studeerde in 1968 als een van de eersten af bij - toen nog - dr. Olaf Schuiling, die in 1972 werd benoemd tot hoogleraar geochemie en experimentele petrologie. Schuiling speelde in de periode tot aan zijn emeritaat in 1997 een cruciale rol in de ontwikkeling van het vakgebied geochemie aan de Universiteit Utrecht. Ook na zijn emeritaat bleef Schuiling onderzoek doen, onder meer naar methoden om klimaatverandering door broeikasgas tegen te gaan.

Voor inhoudelijke informatie en aanvragen uit het Professor Olaf Schuilingfonds kunt u contact opnemen met prof. dr. Jack Middelburg (onderzoeksdirecteur Aardwetenschappen) via J.B.M.Middelburg@uu.nl.

Dankzij het Olaf Schuiling Fonds heb ik meer tijd voor mijn onderzoek en kan ik gebruik maken van apparatuur waar ik anders niet bij zou kunnen omdat het vreselijk kostbaar is.
Fieke Mulders
Fieke Mulders