Yvoor fonds

alumni-Yvoor_385x257

DONEER aan het Yvoor fonds

Grenzeloze ervaringen stimuleren

Het Yvoor fonds is opgericht door Yvonne van Rooy met als doel de brede, internationale ontwikkeling van ambitieuze talentvolle Utrechtse studenten te stimuleren.
Het fonds stelt hiervoor aanmoedigingsbeurzen beschikbaar waarmee studenten een kort studieverblijf in het buitenland kunnen realiseren, bijvoorbeeld als deelnemer aan een Summerschool. Het Yvoor fonds richt zich op studenten van gezelligheidsverenigingen die binnen of buiten hun vereniging maatschappelijk actief zijn. De cursus die de student in het buitenland volgt, mag ook buiten de eigen discipline liggen, bijvoorbeeld een taalcursus. Op deze wijze wordt de student uitgedaagd haar of zijn horizon te verbreden.

In mijn loopbaan heb ik veel profijt gehad van de kansen die ik tijdens mijn studie heb gehad om in het buitenland te studeren. Deze ervaringen en impact gun ik de huidige generatie ook. Bovendien vind ik het belangrijk dat studenten zich ook in de breedte ontwikkelen en niet alleen in de diepte.
Alumni-rooyYvonnevan27_385x257
Yvonne van Rooy

Yvonne van Rooy studeerde rechten in Utrecht en keerde in 2004 terug als voorzitter van het College van Bestuur. Daarvoor was ze onder meer staatssecretaris van Economische Zaken en lid van het Europees Parlement namens het CDA. Sinds 2012 is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.