Jubileumfonds Diergeneeskunde

Jubileumfonds Diergeneeskunde

Het Jubileumfonds Veeartsenijkunde Hoogeschool 1921 was in eerste instantie een onafhankelijke stichting met eigen bestuur. In 2018 is gekozen om deze stichting te laten opgaan in het Utrechts Universiteitsfonds. 

Doel
De Stichting Jubileumfonds 1921 of, voluit, de Stichting Jubileumfonds der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1921, stelt zich ten doel het bevorderen van het wetenschappelijk diergeneeskundig en zoötechnisch onderzoek, alsmede het stimuleren van onderzoek dat de vermindering van proefdiergebruik beoogt, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van alternatieven. De Stichting tracht dit te bereiken door:

  • Het verlenen van subsidies aan onderzoeksprojecten;
  • Het eens in de zes jaar uitreiken van een geldprijs als aanmoediging en ondersteuning van veelbelovend wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de veterinaire ziektekunde;
  • Het telkenmale wanneer daartoe aanleiding is, uitreiken van een legpenning aan een persoon die zich uitzonderlijk wetenschappelijk verdienstelijk heeft gemaaktop het terrein van de ziektekunde van het dier in de ruimste zin des woords;
  • Het beheren van fondsen en het toewijzen van subsidies ter bevordering van alternatieven voor dierproeven.

Voor meer contact over het Jubileumfonds en eventuele mogelijkheid voor aanvragen kunt u contact opnemen met Inga Wolframm (hoofd fondsenwerving van de Faculteit Diergeneeskunde).