Hofvijverkring

DONEER aan de Hofvijverkring

De Hofvijverkring

Een aantal alumni uit Den Haag en omstreken heeft in 2014 het initiatief genomen om een geefkring op te richten met als doel met als doel het Utrechts wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te ondersteunen. Inmiddels bestaat de kring uit meer dan 50 leden en is er maar liefst € 125.000,- aan toezeggingen opgehaald.

De leden van de kring kiezen zelf een project uit dat hen aanspreekt en ondersteunen de desbetreffende wetenschapper gedurende een aantal jaren waarbij zij regelmatig worden bijgepraat over de voortgang van ‘hun’ project. Op deze manier ondersteunen zij hun alma mater en verstevigen zij de band met de universiteit, de wetenschapper van hun keuze en hun onderlinge band als Haagse alumni.

Lees hieronder meer over de Hofvijverkring, de initiatieven die door de Hofvijverkring ondersteund worden en over hoe u een bijdrage kan leveren.