BINF-fonds

DONEER aan het BINF-fonds

Theoretisch onderzoek in Bio-informatica

Ondersteuning van wetenschappelijk relevant en maatschappelijk irrelevant onderzoek waarvoor langs andere wegen moeilijk financiering te vinden is. Dat biedt het Bio-informatica-fonds (BINF-fonds).

In aanmerking komt theoretisch (modelmatig) onderzoek naar fundamentele vragen in alle bètawetenschappen. Speciale voorkeur gaat uit naar onderzoek naar informatische processen in bi-optische systemen. In uitzonderingsgevallen kan ook experimenteel bètaonderzoek of historisch onderzoek in aanmerking komen.

De doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van een financiële bijdrage ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, eventueel in het buitenland. Financiering is bedoeld voor directe personeelskosten en specifiek voor het onderzoek benodigde apparatuur of te maken (reis)kosten.