A.F. Monna Fonds

DONEER aan A.F. Monna Fonds

A.F. Monna Fonds

In 2001 is het A.F. Monna Fonds ingesteld binnen het Utrechts Universiteitsfonds ten behoeve van het Mathematisch Instituut. Dit is gedaan door Adriaan Monna, zoon van voormalig Utrechts hoogleraar wiskunde Antonie F. Monna (1909-1995). Doelstelling van het fonds is het bevorderen van onderzoek en onderwijs in de wiskunde.

Vanuit het Monna-Fonds worden sinds 2002 hoofdzakelijk twee soorten activiteiten mogelijk gemaakt:

  • De jaarlijkse "Monna-lezing" in het algemeen colloquium. Dit is een feestelijke lezing voor algemeen wiskundig publiek door een gerenommeerde wiskundige.
  • Het verstrekken van mobiliteitsbeurzen voor studenten. Het gaat hierbij om vergoedingen voor reis- of verblijfkosten van bachelor- en masterstudenten wiskunde in het kader van een onderzoeksproject, of deelname aan een workshop, conferentie, of wedstrijd.

Na meer dan 15 jaar draagt het Monna-Fonds nog steeds bij aan het verbreden van de horizon van de wiskunde studenten van de Universiteit Utrecht. Adriaan Monna zegt hierover: ‘Mijn vader heeft met veel voldoening en in een vriendschappelijke sfeer gewerkt op het Mathematisch Instituut. Het Mathematisch Instituut en het Universiteitsfonds gaan heel zorgvuldig om met de middelen. Al was dat niet mijn opzet, ik beleef veel genoegen aan het fonds op naam. Het is leuk om al bij leven te schenken.’

Wilt u dit fonds mede in leven houden? Lees hieronder meer over het Monna-Fonds, de initiatieven die door het Monna-Fonds ondersteund worden en over hoe u een bijdrage kunt leveren.