Doorgeven 2019

Doorgeven bestaat uit het beurzenprogramma en drie jaarlijks wisselende projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en academisch erfgoed.

Het Utrechts Universiteitsfonds roept alumni, Vrienden, medewerkers en studenten op jaarlijks een bijdrage te leveren aan de verrijking van onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Utrecht. U kunt doneren via een (doorlopende) machtiging of een losse eigen bijdrage of via crowdfunding

De projecten van Doorgeven 2019:

Geef om studenttalent
Studenten Koningsbergergebouw

Met uw bijdrage kunnen elk jaar steeds meer studenten gebruik maken van studiebeurzen en wordt het studieklimaat internationaler en diverser.

DONEER NU
LEES MEER

Geef om biodiversiteit
BioCliVE

Met uw bijdrage kunnen nieuwe klimaatomstandigheden worden getest in kunstmatige ecosystemen.

DONEER NU
LEES MEER

Geef om vluchtelingstudenten
Incluusion

Incluusion biedt vluchtelingen de mogelijkheid om kosteloos cursussen te volgen aan de Universiteit Utrecht.

DONEER NU
LEES MEER

Geef om onderwijs in de vlinderkas
Vlinderkas Botanische Tuinen

Draagt bij aan deze verrijking van de Botanische Tuinen

DONEER NU
LEES MEER

 

ANBI

Een schenking aan het Utrechts Universiteitsfonds is fiscaal aantrekkelijk, want Stichting Utrechts Universiteitsfonds is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De erkenning van het Utrechts Universiteitsfonds als ANBI levert belastingtechnische voordelen op.