Doorgeven 2017

Doorgeven bestaat uit het UES-beurzenprogramma en drie jaarlijks wisselende projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en academisch erfgoed.

Het Utrechts Universiteitsfonds roept alumni, Vrienden, medewerkers en studenten op jaarlijks een bijdrage te leveren aan de verrijking van onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Utrecht. U kunt doneren via een (doorlopende) machtiging of een losse eigen bijdrage of via crowdfunding

De projecten van Doorgeven 2017:

Geef om talent (UES)
Geef om talent!

Met uw bijdrage kunnen elk jaar zes topstudenten in Utrecht studeren.

DONEER NU
LEES MEER

Geef om academisch erfgoed
Geef om academisch erfgoed!

Help mee om de prachtige verzameling oude landkaarten te digitaliseren.

DONEER NU
LEES MEER

Geef om de bijenstand
Geef om de bijenstand!

Draag bij aan de bouw van een bijenstal in de botanische tuinen.

DOELBEDRAG BEREIKT
LEES MEER

Geef om duurzaamheid
Geef om duurzaamheid!

Uw gift helpt om het schimmelonderzoek Johanna Westerdijk voort te zetten.

DONEER NU
LEES MEER

Een schenking aan het Utrechts Universiteitsfonds is fiscaal aantrekkelijk, want Stichting Utrechts Universiteitsfonds is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De erkenning van het Utrechts Universiteitsfonds als ANBI levert belastingtechnische voordelen op.