Alumni in beeld

Alumni-inbeeld_385x257
Alumni in beeld

De Universiteit Utrecht toont graag de rijkdom en veelzijdigheid van haar alumni. Alumni worden geportretteerd in alumnimagazine Illuster. Ook wordt er maandelijks een alumnus van de maand met een bijzondere baan of prestatie in het zonnetje gezet.  Alumni worden ook in beeld gebracht op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.