AI Hub Midden Nederland

Rechters die computers gebruiken om hun beslissingen te maken. Artsen die data inzetten voor het stellen van diagnoses. En robots die op grote overslagplaatsen goederen op de juiste plek zetten. In onze huidige maatschappij speelt kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol. Niet verwonderlijk dus dat ook wetenschappers van de Universiteit Utrecht artificial intelligence inzetten, en onderzoeken. Kennis die we graag delen. Daarom is de UU onderdeel van de AI Hub Midden Nederland.

De hub wil een boost geven aan de digitale innovaties in de regio en een platform creëren waar ondernemingen, overheden en kennisinstellingen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren op het gebied van kunstmatige intelligentie. Met de AI Hub Midden Nederland brengen we zoveel mogelijk kennis over artificiële intelligentie samen. Daarmee versterken we bedrijven én de regio en bouwen we gericht verder aan de regionale AI-strategie die in het teken staat van human-centred artificial intelligence. Publieke waarden en de ethische kant van kunstmatige intelligentie staan daarbij vanzelfsprekend centraal. De hub richt zich niet alleen op de vooroplopende bedrijven en instellingen die met grensverleggende innovaties bezig zijn, maar ook op die bedrijven en instellingen die zich aan het oriënteren zijn op dit vakgebied.  

Door samen met kennispartijen, overheden en bedrijfsleven met kunstmatige intelligentie aan de slag te gaan kunnen we echt innoveren.

Eén van de zwaartepunten van de hub is nauwe samenwerking tussen de Utrechtse kennisinstellingen en publieke en private organisaties op het gebied van AI-kennisontwikkeling en innovatie. De hub richt zich op het versnellen van innovatie rond AI en ‘dataficatie’. Het samenwerken met organisaties buiten de universiteit is niet nieuw. “Als departement investeren we, samen met de faculteit en de universiteit, in het creëren van zogenaamde AI Field Labs", vertelt Johan Jeuring, hoofd van het departement Informatica. In deze AI Field Labs werken wetenschappers samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden aan innovatie in en met kunstmatige intelligentie. "We hebben al het Politielab en het AI & Mobility lab, en we onderzoeken de mogelijkheden voor nog een vijftal andere labs." Zo wordt er gedacht aan een lab op het gebied van media & cultuur in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en het Media Park in Hilversum en een lab op het gebied van duurzaamheid. "Hiermee brengen we ons fundamentele onderzoek rondom AI verder in samenwerking met externe partners.”

Wilco Hazeleger, decaan van de faculteit Geowetenschappen, voegt toe: "Door samen met kennispartijen, overheden en bedrijfsleven hiermee aan de slag te gaan kunnen we echt innoveren. Er zit veel innovatiekracht in de regio Midden Nederland. Vanuit onze faculteit beginnen we met AI toe te passen op energie en duurzaamheid. Wij hebben fundamentele kennis en ontwikkelen nieuwe methodes, terwijl onze partners weten wat er nodig is voor de toepassing."

Digitalisering en AI-technologieën bieden nieuwe kansen om uitdagingen, zoals de bereikbaarheid van Nederland, te lijf te gaan.

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar het ondersteunen en vormgeven van sterke toepassingsgebieden van AI in de regio zoals media, cultuur, zorg, mobiliteit, energie, bouw, fintech en de overige (digitale) dienstverlening. “De regio Midden-Nederland heeft een unieke verbindende knooppuntpositie in Nederland,” aldus Mehdi Dastani, hoogleraar Intelligent Systems. Mobiliteit, transport en logistiek is één van de belangrijkste sectoren in Nederland met een grote sociaaleconomische impact. “De omvang van de stedelijke omgevingen, het personen- en goederenvervoer, en daarmee de vraag naar bereikbaarheid in Nederland zijn in de loop der jaren gestaag gegroeid. Digitalisering en AI-technologieën bieden nieuwe kansen om deze uitdagingen te lijf te gaan. Denk bijvoorbeeld aan AI-technologieën voor gepersonaliseerde online diensten, gedeelde mobiliteit en (semi)autonome voertuigen.” 

Hoogleraar Roel Vermeulen is kernlid van het thema gezondheid en zorg binnen de hub. “Met de AI Hub willen we data-gedreven innovaties en interventies op het gebied van preventieve gezondheid helpen versnellen," aldus Vermeulen. "Door slim gebruik te maken van gezondheidsgegevens, zorgdata en factoren die van invloed zijn op gezondheid - bijvoorbeeld waar je woont en werkt, wat je eet en drinkt, hoe vaak je beweegt, en andere keuzes die je in je dagelijkse leven maakt - kunnen we betere en preciezere preventieve gezondheidsmaatregelen ontwikkelen. Zo willen we kinderen een gezonde start geven, mensen langer gezond houden, en mensen met een ziekte ondersteunen.”

Een laatste speerpunt is het zichtbaar maken van de potentie van AI voor de regio en het maken van betekenisvolle verbindingen met partners buiten de regio en in Europa.

De AI hub Midden-Nederland bestaat al uit ROM Regio Utrecht (coördinator), Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Nyenrode Business Universiteit, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Hilversum en de Economic Board Utrecht. Ook zijn verschillende leidende bedrijven betrokken, variërend van ICT-bedrijven als Capgemini en Conclusion, tal van bedrijven die actief zijn op het Media Park Hilversum, zoals VPRO, Mediaperspectives en de PublicSpaces coalitie. Daarnaast zijn ook Rabobank, Prorail, NS, VodafoneZiggo, DIKW, Viqtor Davis en Pon aangehaakt.