Lezingen, debatten

  • tot
   SG: De geweldsindustrie
   Onderzoeker Siemon Wezeman (SIPRI) vertelt over de schimmige wereld van de wapenhandel.
  • tot
   SG: The age of loneliness
   Iedereen voelt zich wel eens alleen, maar wanneer wordt dat gevoel een probleem? Gezondheidswetenschapper dr. Maaike Verhagen over eenzaamheid bij jongeren.
  • tot
   Gender Gaps in Part-time / Full-time Werk in Nederland
   Gedurende deze middag zetten we een agenda voor toekomstige onderzoekssamenwerkingen naar de bestaande genderkloof tussen deeltijd en voltijd werk in Nederland.
  • tot
   SG: Bemoei je met je eigen seks
   Waarom is vrouwelijke seksualiteit zo’n taboe? Hoe kunnen we dit doorbreken? Met o.a. psycholoog prof. Ine Vanwesenbeeck.
  • tot
   SG: Is optimisme een keuze?
   Experimenteel psycholoog Prof Madelon Peters onderzoekt optimisme. Kan je positiviteit aanleren?
  RSS