Samenwerkingsverbanden

Het 3Rs-Centre is vertegenwoordigd in verschillende nationale en internationale activiteiten, voor het uitbrengen van advies ten behoeve van verantwoord proefdiergebruik en het stimuleren van proefdieralternatieven in het onderwijs en onderzoek. Het 3Rs-Centre werkt daartoe o.a. samen met: