Activiteiten

Dierproeven vormen binnen de maatschappij en de wetenschap een moreel dilemma

Binnen veel onderzoeksgebieden zijn dierproeven helaas nog steeds nodig, omdat er (nog) niet altijd geschikte alternatieve methoden zijn. Dit betekent dat het gebruik van dieren om rechtvaardiging vraagt. Onderzoekers en andere betrokkenen moeten het maatschappelijk belang (bijvoorbeeld: een medicijn vinden voor een ziekte) altijd afwegen tegen het belang van het dier (bijvoorbeeld: geen pijnlijke proef ondergaan). Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker om goed om te gaan met proefdieren, om dierproefvrije methoden te ontwikkelen en al aanwezige geschikte methoden te gebruiken.

Het 3Rs-Centre ULS stimuleert de ontwikkeling, toepassing en acceptatie van deze dierproefvrije methoden. Het centrum doet dit door onderzoekers te adviseren en te informeren. Daarnaast wordt het publiek voorgelicht en geïnformeerd over dierproeven, de 3V's (Vervanging, Vermindering en Verfijning) of 3Rs in het Engels, en over de laatste ontwikkelingen in het veld. Ook participeert het 3Rs-Centre ULS in de cursus Proefdierkunde en relevante masterprogramma's, gericht op iedereen die onderzoeken met proefdieren (gaan) opzetten. Het centrum stelt 3V-informatie gratis beschikbaar via het 3V-Databaseprogramma, lees er hier meer over.

Meer informatie 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 3V-modellen via Twitter en onze maandelijkse nieuwsbrief. U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: 3RsCentreULS@uu.nl.

Twitter: @3VCentrumULS