Over het 3Rs Centre

Missie

De missie van het 3Rs Centre is het stimuleren van de ontwikkeling, acceptatie en implementatie van methoden die dierproeven kunnen Vervangen, Verminderen en Verfijnen. In die volgorde. Dit noemt men de 3 V's, ofwel in het Engels de 3Rs.

We geven in verschillende cursussen en zomerscholen les over voorbeeldpraktijken, over dierproeven doen in een cultuur van zorgzaamheid, en over de 3 V's. We werken nauw samen met het TPI-programma (Transitie naar proefdiervrije innovatie) van de Nederlandse overheid, en organiseren zelf thematische seminars.

Aansluiting

Het centrum maakt deel uit van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht, een orgaan van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht, dat toeziet op het welzijn van proefdieren en de kwaliteit van dierproeven in onderzoek en onderwijs.

Daarnaast is er een sterke relatie met het departement Population Health Sciences van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Deze afdeling houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en interacties tussen mens en dier, in de breedste zin van het woord, en informeert zowel wetenschappers als het publiek over deze vraagstukken.

Advies, tools en communicatie

Wij vervullen een 3V-adviesrol in verbanden van internationaal niveau (in de Scientific Advisory Board of EURL ECVAM, in het EU-IMPROVE consortium, en in de European 3Rs Centres) tot lokaal niveau (door het advieswerk binnen de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht en door het adviseren van individuele onderzoekers). Onze website is een centraal informatiepunt voor de 3 V's en bevat nuttige tools en databases over humane eindpunten en alternatieven voor het gebruik van foetaal kalfsserum in celkweken. We communiceren ook over recente ontwikkelingen op het gebied van de 3V's via onze website en sociale media: Linkedin en Twitter.