Dierproeven in de klas

Mag je op school een dierproef doen?

Dierproeven in de klas: informatie voor leraren in de life sciences

Mag je op school een dierproef doen? Of in de lerarenopleiding? Mag je dieren huisvesten op school? Kortom: wat kan en mag er met dieren in het onderwijs? Dit artikel gaat in op regelgeving en mogelijkheden met dieren op basisscholen, middelbare scholen en in de lerarenopleiding. Het artikel is onderdeel van de website van ECENT (Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschappen en Techniek) en ELWIeR (Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen).