Wetgeving

WET OP DE DIERPROEVEN

Dierproeven zijn aan regels gebonden. In Nederland geldt de Wet op de dierproeven (Wod), die per 18 december 2014 herzien is. Het uitgangspunt van de wet is dat er geen dierproeven worden uitgevoerd tenzij er goede redenen zijn, en dat er geen mogelijkheden zonder proefdieren zijn om de gevraagde resultaten te behalen.

De wet beschrijft onder andere:

  • de instellingen die proefdieren mogen houden en fokken
  • wie dierproeven mogen uitvoeren, voor welke doelen en onder welke voorwaarden 
  • de instanties die een rol spelen bij het toezicht en wat voor rol dat is
  • de procedure voor vergunningverlening
  • de eisen voor scholing en training van medewerkers die met de dierproef te maken hebben.

Ga voor meer informatie naar Opleiding functies.

Deze informatie en meer over de Wet op de Dierproeven is te vinden op de website van de Instantie voor Dierenwelzijn.

Sinds november 2017 is ook een Engelse vertaling van de Wet op de Dierproeven beschikbaar. Let op: het gaat om een onofficiële vertaling.