Voorbeelden van 3V-methoden

Plastic kunstratten zijn nuttig in de cursus Proefdierkunde.

Voorbeelden van de toepassing van Vervanging (Replacement), Vermindering (Reduction) en Verfijning (Refinement) in de praktijk zijn:

 

  • Vervanging: de koninklijke weg onder de 3V’s, waar de dierproeven uiteindelijk vervangen zijn door proefdiervrije alternatieven. Dit kan met computermodellen of cel- en weefselkweekmethoden. In het onderwijs worden plastic kunstratten en bijvoorbeeld fietsbanden voor het aanleren van hechttechnieken gebruikt.
     
  • Vermindering: het aantal dieren per proef wordt zo veel mogelijk verminderd. De onderzoeker kan hier vooraf rekening mee houden met een gedegen statistische analyse, door goed te berekenen hoe je met zo min mogelijk dieren toch betrouwbare resultaten krijgt. Of door bijvoorbeeld moderne meetinstrumenten te gebruiken, zoals een MRI-scan, waarmee de tumorgroei van één proefdier in meerdere stadia wordt gevolgd. Ook kunnen delen van één proefdier apart worden gebruikt in verschillende proeven.
     
  • Verfijning: het ongerief (zoals pijn/ongemak) van de proefdieren wordt zo veel mogelijk voorkomen en verlicht, of het welzijn van de dieren wordt vergroot, zowel voor, tijdens als na het experiment. Het is daarom belangrijk rekening te houden met een optimale huisvesting, het gedrag van het dier te observeren en waar nodig pijnbestrijding en humane eindpunten toe te passen. Humane eindpunten zijn momenten in het experiment waarbij het dier mogelijke pijn of ongemakken ervaart, waarop actie wordt ondernomen door het lijden van een proefdier actief te beëindigen of verminderen, door het dier uit de proef te halen. Het doel is dat het dier zo min mogelijk lijdt, of enige andere vorm van ongerief ondergaat.