Scholieren

Mogen wij beslissen over het leven van een dier?

De volgende informatie is bedoeld voor scholieren, bijvoorbeeld voor het schrijven van een profielwerkstuk. Onderaan is een pdf-document te downloaden voor meer informatie.

Onderzoek met dieren voor de gezondheid van mens en dier gebeurt dagelijks. Deze dierproeven zijn jarenlang al onderwerp van discussie. Want mogen wij beslissen over het leven van een dier? Ook dieren hebben een eigen, intrinsieke waarde, kunnen lijden en dienen gerespecteerd te worden. Maar wat als we mensenlevens kunnen redden met bijvoorbeeld kankeronderzoek bij muizen? Of als het gaat om onderzoek naar een zeldzame ziekte, waar maar weinig mensen aan lijden? En mogen we honden gebruiken voor onderzoek naar een specifieke hondenaandoening?

Deze vragen zijn niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Het raakt veel mensen emotioneel en een beslissing neem je niet zomaar. Dat geldt niet alleen voor burgers maar vooral voor de mensen die dagelijks met dieren werken in het onderzoek en het onderwijs.

Bedenk dat dieren voor allerlei doeleinden worden gebruikt: in de bio-industrie voor de melk- en vleesproductie, in sport als de paardensport, of als huisdieren. Proefdieren maken hier slechts een klein deel van uit, dus van het totaal aantal dieren die mensen inzetten voor eigen “gebruik”. Dat neemt niet weg dat we zorgvuldig met deze proefdieren om moeten gaan en dat we regels op moeten stellen in het belang van het proefdier en de wetenschap.

Download de informatiebrochure

Dagelijks werken medewerkers aan de gezondheid van mens en dier, met de bijbehorende dilemma’s zoals hierboven genoemd. De volgende informatiebrochure gaat over het nut, de bezwaren en dilemma’s van het inzetten van proefdieren voor mens en dier. Ook komen de 3V's (Vervanging, Vermindering en Verfijning), of 3Rs in het Engels, van dierproeven uitgebreid aan bod. Veel informatie die je nodig hebt voor bijvoorbeeld het schrijven van een profielwerkstuk over proefdieren, dierproeven en de 3V's vind je hier.

Download hier de informatiebrochure Alles over dierproeven en alternatieven.

Sinds 15 juni 2017 is bovendien deze video beschikbaar, over hoe in Nederland wordt omgegaan met dierproeven en de 3V's. (Eerste 15 minuten van de video kun je doorspoelen.)