3V-interviews

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences communiceert over de ontwikkelingen op het gebied van de 3V's, o.a. door het afnemen van interviews met onderzoekers. Binnen de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn veel onderzoeksgroepen actief betrokken bij of met de ontwikkeling van (innovatieve) methoden voor de vermindering, vervanging of verfijning van dierproeven. Deze reeks interviews met onderzoekers (in het Engels)geven een beeld van de beweegredenen en toekomstige vooruitzichten van hun onderzoek.