Samenwerkingsverbanden

Het 3Rs-Centre ULS is vertegenwoordigd in verschillende nationale en internationale activiteiten, voor het uitbrengen van advies ten behoeve van verantwoord proefdiergebruik en het stimuleren van proefdieralternatieven in het onderwijs en onderzoek. Het 3Rs-Centre ULS werkt daartoe o.a. samen met: