Over het 3Rs-Centre

Missie

De missie van het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences (ULS) is het stimuleren van de ontwikkeling, toepassing en acceptatie van methoden die het gebruik van (proef)dieren kunnen Vervangen, Verminderen en Verfijnen, de 3V’s of 3Rs in het Engels (Replacement, Reduction en Refinement). Het 3Rs-Centre ULS faciliteert de 3V's in onderwijs en onderzoek op diverse manieren, door o.a. informatie te verschaffen en advies te geven. Hiervoor worden verschillende websites opgezet, brengt het centrum maandelijks een nieuwsbrief uit, participeert het in proefdierkundig onderwijs en heeft het relevante databases in beheer.

Positionering

Het 3Rs-Centre ULS is gepositioneerd binnen het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde van de UU. Dit departement houdt zich bezig met vraagstukken rondom de positie van het dier in onze samenleving, in de breedste zin van het woord. De activiteiten van het centrum vallen onder Utrecht Life Sciences.
Utrecht Life Sciences is een open innovatienetwerk van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en verschillende bedrijven en partners. Het netwerk stimuleert samenwerkingsverbanden ten behoeve van onderwijs, onderzoek en innovatie in de biomedische sector.

Proefdierkundig Jaarverslag

Bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht vindt diergeneeskundig en medisch-biologisch onderzoek plaats. Naast experimenten met cel- en weefselkweektechnieken, computersimulaties en menselijke vrijwilligers, worden ook dierproeven uitgevoerd. Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt van de uitgevoerde dierproeven, het Proefdierkundig Jaarverslag. U vindt deze Proefdierkundige Jaarverslagen en meer informatie over het verantwoord proefdiergebruik van de Universiteit Utrecht op Verantwoord proefdieronderzoek.