Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences communiceert over de ontwikkelingen op het gebied van de 3V's, o.a. door het afnemen van interviews met onderzoekers. Binnen de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn veel onderzoeksgroepen actief betrokken bij of met de ontwikkeling van (innovatieve) methoden voor de vermindering, vervanging of verfijning van dierproeven. Deze reeks interviews met onderzoekers (in het Engels)geven een beeld van de beweegredenen en toekomstige vooruitzichten van hun onderzoek.

Interviews
Alblas & Robin
Stijn Hazenberg
Verheije en Weerts
Mirjam Duijvestijn
Replacing, reducing, and refining animal use in breast cancer research
Saskia Redegeld
Dr. Simon Mastbergen
Remco Westerink
Alblas & Robin
Aldert Piersma