Dialoog

In Nederland en daarbuiten spelen dezelfde kwesties: de rol van de dierenarts in de maatschappij verschuift, de inhoud van het vak verandert en we hebben te maken met een tekort aan collega’s. Welke rol kan de sector hierin spelen? Hoe kunnen wij als opleidings- en onderzoeksinstituut bijdragen? En hoe kan nieuw beleid helpen positieve verandering teweeg te brengen?

Recentelijk zijn er twee grootschalige onderzoeksprojecten van start gegaan, uitgezet door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: arbeidsmarktonderzoek en onderzoek naar de positionering en kwaliteitsborging van de dierenarts. De inzichten vormen de basis voor een dialoog in najaar 2022 met alle partijen die een deel van de oplossing in handen hebben. Want we hebben elkaar nodig, niemand kan het alleen. Vanuit de faculteit dragen we graag bij aan zowel de dialoog als mogelijke oplossingsrichtingen. Zo gaan we samen de uitdaging aan om onze mooie professie toekomstbestendig te maken. Op naar de komende tweehonderd jaar!

 

Ontvang je nog geen e-mails van de faculteit Diergeneeskunde en wil je graag op de hoogte blijven? Geef je gegevens door.