UU Future of Europe #1: solidariteit blijft de sleutel tot democratisering van de Europese Unie

Children in European Parliament
Jongeren in het Parlement - door 'European Union 2018'

Zeventig jaar na de Schumanverklaring herdenken wij de opbouw van een verenigd Europa. De pioniers ervan streefden naar een democratische Europese Unie, maar leerden dat er grenzen zijn aan wat maakbaar is. In dat opzicht stelt de corona-crisis de democratische waarden op de proef, maar biedt het tegelijkertijd een kans om ze nieuw leven in te blazen.

Politiek historicus dr. Koen van Zon, gespecialiseerd in de geschiedenis van de politieke vertegenwoordiging in de EU, gaat in de eerste bijdrage aan deze blogserie #UUFutureEurope dieper in op het verleden en de toekomst van democratie in de Europese Unie.

Zie voor de volledige blog de Engelse versie van deze pagina.