5 november 2019

Ted Sanders en Els Stronks in het NRC over Neerlandistiek

Der naturen bloeme - Jacob van Maerlant - KB KA 16 - folios 040v (links) en 041r (rechts). Bron: Wikimedia
Der naturen bloeme - Jacob van Maerlant - KB KA 16 - folios 040v (links) en 041r (rechts). Bron: Wikimedia

Op 3 november schreven prof. dr. Ted Sanders, prof. dr. Els Stronks (beide Talen, Literatuur en Communicatie) en drie andere Neerlandici een opiniestuk in het NRC over de neergang van de Neerlandistiek en hoe we die kunnen stoppen.

Prof. dr. Ted Sanders
Prof. dr. Ted Sanders

"Achter de ogenschijnlijke eensgezindheid over het belang van het vak Nederlands gaat veel achterstallig onderhoud schuil in het onderwijs in onze taal en cultuur"; zo openen de Neerlandici hun artikel, dat tevens een oproep is aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om "zo snel mogelijk te handelen en te investeren in het taalonderwijs in Nederland en daarbuiten".

Uit verschillende rapporten blijkt dat Nederland veel minder in onderwijs in de eigen taal en cultuur dan andere landen. Door het gebrek aan kennis over de eigen taal en cultuur worden scholieren "niet goed voorbereid op hun rol op de arbeidsmarkt en in de samenleving", waardoor er grote ongelijkheden kunnen ontstaan.

Prof. dr. Els Stonks. Foto: Jos Uljee, KB
Prof. dr. Els Stronks

Een oplossing is het investeren in onderwijs. "Een beter aanbod aan lesmethoden zou kunnen profiteren van recent onderzoek in de neerlandistiek. Daarin worden actuele en urgente vragen gesteld, relevant voor leerlingen op alle niveaus." De Neerlandici hebben allerlei ideeën om deze lesmethoden te ontwikkelen. De minister hoeft dus alleen nog 'ja' te zeggen.