Nieuws

Globe in hand
15 februari 2011
De stijgende concentratie CO2 in de atmosfeer leidt tot minder verdamping door planten, omdat ze de huidmondjes op hun bladeren aanpassen.
28 januari 2011
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een VICI-subsidie toegekend aan prof. Marcus Düwell
16 december 2010
De NWO heeft een VICI-subsidie toegekend aan Jos van Berkum (Nederlands en UIL OTS) voor zijn onderzoek naar emotie en perspectief in taalbegrip.

Pagina's

RSS
Future Deltas