Nieuws

Alternatieve scenario's
13 april 2018
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en PBL concluderen dat het klimaatakkoord met met minder negatieve emissies kan worden gehaald dan wordt aangenomen.
Minister Van Engelshoven en de tien hoofdaanvragers van de gehonoreerde Roadmap-projecten
12 april 2018
De faculteit Bètawetenschappen is betrokken bij vier projecten uit de Nationale Roadmap Onderzoeksfaciliteiten
11 april 2018
CLARIAH PLUS is een nationale infrastructuur voor de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen.

Pagina's

RSS

Agenda

© iStockphoto.com/CEFutcher
25 april 2018 17:00 - 18:30
Voor het Centre for the Humanities geeft Antonella Sorace een lezing over tweetaligheid. Na haar lezing gaan drie taalexperts van de UU nader in op het thema.
Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
26 april 2018 12:45 - 13:45
Promotie van Matteo Maspero

Pagina's

RSS
Future Deltas