YOUth en het Consortium on Individual Development

Het YOUth cohort is gestart als onderdeel van het Consortium on Individual Development (CID), een samenwerkingsverband tussen Nederlandse universiteiten.

De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder al te veel problemen, en vinden hun weg in de samenleving. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. We weten dat dit soort verschillen verband houden met karakter en de omgeving waarin een kind opgroeit. CID wil begrijpen en voorspellen hoe het samenspel tussen eigenschappen en omgevingsfacturen resulteert in een verschillende ontwikkeling van sociale vaardigheden en zelfbeheersing bij individuele kinderen. Onderdeel van dit doel is de rol van hersenontwikkeling hierin beter leren begrijpen.

Jongetje met loep

CID brengt topwetenschappers samen uit verschillende disciplines. Ieder brengen ze hun unieke, relevante expertise mee op het gebied van ontwikkelingsonderzoek. Zeven universiteiten en universitaire ziekenhuizen uit het hele land dragen hieraan bij. CID heeft subsidie ontvangen van de NWO, als onderdeel van het Zwaartekrachtprogramma met financiering vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze subsidie stelt onderzoekers in staat om vanuit verschillende invalshoeken en disciplines grote groepen kinderen tien jaar lang te volgen in hun ontwikkeling.

CID bestaat uit vier WerkPakketten (WP’s). De focus van het project ligt op ontwikkeling van geboorte tot adolescenties. Daarom gaan alle werkpakketten uit van longitudinale cohortstudies. Dit heeft twee nieuwe kindercohorten opgeleverd: het langlopende cohort YOUth (gebaseerd in Utrecht, WP1 en onderdeel van Dynamics of Youth) en het interventiecohort L-CID (gebaseerd in Leiden, WP2). 

Vier bestaande cohorten maken onderdeel uit van WP3: TRAILS (Groningen), Generation-R (Rotterdam), RADAR (Utrecht), en NTR (Amsterdam). Het laatste werkpakket, WP4, biedt een ondersteunende basis, door het gebruik van diermodellen en wiskundige modellen voor ontwikkeling (in Utrecht).

CID brengt topwetenschappers uit verschillende disciplines bij elkaar.
MRI in het KinderKennisCentrum

YOUth is onderdeel van CID WP1 en van het Utrechtse strategische thema Dynamics of Youth. WP1 focust op hersenontwikkeling in relatie tot gedrag, gericht op sociale vaardigheden en zelfbeheersing. WP1 onderzoekt hoe die twee met elkaar samenhangen, en hoe die samenhang zich ontwikkelt afhankelijk van leeftijd, geslacht, genetische invloeden en omgevingsfactoren.

YOUth volgt kinderen vanaf de baarmoeder tot de leeftijd van 18 jaar. Deelnemers kunnen op twee momenten instromen:

  1. Als de moeder 20 weken zwanger is;
  2. Als het kind 8, 9 of 10 jaar oud is

YOUth volgt deelnemers langere tijd. De twee instroommomenten zijn voorgelegd aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het UMC Utrecht als twee aparte protocollen, maar zijn tegelijkertijd behandeld. In maart en april 2015 zijn beide kaderprotocollen goedgekeurd (14-616/NL51465.041.14 and 14-617/NL51521.041.14). Eind mei 2015 startte YOUth met de inclusie van de eerste zwangere vrouwen.

Het KinderKennisCentrum
In het KinderKennisCentrum

YOUth vindt plaats in het KinderKennisCentrum. Het centrum staat op het Utrecht Science Park, en dient als centraal punt en onderzoeksfaciliteit voor al het onderzoek van Dynamics of Youth. Op 16 oktober 2014 werd het KinderKennisCentrum geopend in het bijzijn van de burgemeester van Utrecht, de de voorzitter van de Universiteit Utrecht, lokale en nationale pers en externe partners. In 2015 bezochten Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Jos Engelen (voorzitter NWO) het KinderKennisCentrum als onderdeel van hun bezoek aan de vier Zwaartekrachtprogramma’s die de Universiteit Utrecht coördineert.

Meer over CID

Meer over het Consortium on Individual Development staat op www.individualdevelopment.nl