Onderzoeksopzet

YOUth zoekt antwoorden op de vraag waarom sommige kinderen probleemgedrag ontwikkelen, terwijl andere veerkracht vertonen. Meer kennis hierover verzamelen is van essentieel belang: probleemgedrag is de belangrijkste bedreiging voor de gezondheid van onze jeugd, op lange én korte termijn.

Tijdens de kindertijd (inclusief de puberteit) vinden er snelle en diepgaande veranderprocessen plaats in het brein, samen met biologische en psychologische veranderingen. Dit maakt de jeugd een cruciale periode voor de ontwikkeling van gedragsproblemen en problemen op psychisch en psychiatrisch gebied. Bovendien zijn psychiatrische stoornissen in de jeugd de belangrijkste oorzaak van ziektelast in landen met hoge inkomens.

23 Procent van de verloren gezonde levensjaren door ziekte bij kinderen tussen de 0-14 jaar, zijn toe te schrijven aan psychiatrische stoornissen. Daarbij komt dat kinderen zonder psychiatrische stoornissen vaak gedragsproblemen ontwikkelen die al even ontwrichtend zijn op persoonlijk vlak, in het gezin en op maatschappelijk niveau. Het is dus essentieel om beter te begrijpen hoe dergelijke gedragsveranderingen ontstaan, en in hoeverre ze gerelateerd zijn aan veranderingen in de hersenontwikkeling.

YOUth is op zoek naar 6.000 baby’s en kinderen uit Utrecht en omgeving.
Onderzoeksopzet
Making an ultrasound for the YOUth study

De eerste groep bestaat uit 3.000 baby’s, die al in de baarmoeder onderzocht worden: YOUth Baby & Kind.  Het onderzoek werft hun moeders (en partners) rond 20 weken zwangerschap via de verloskundigenpraktijk of het ziekenhuis. Alle zwangere vrouwen die bij de verloskundige komen, krijgen de vraag of ze willen deelnemen aan YOUth. De werving is gestart in juli 2015 en loopt nog steeds. Na de geboorte volgen we de kinderen tot ze ongeveer 8 jaar zijn. In die periode komen ze op verschillende momenten naar het KinderKennisCentrum.

De tweede groep bestaat uit 3.000 kinderen, die starten als ze 8, 9 of 10 jaar oud zijn. Zij komen via basisscholen bij het onderzoek terecht, en komen na het eerste meetmoment terug in het onderzoekscentrum als ze ongeveer 12 en ongeveer 15 jaar oud zijn.

De tweede groep bestaat uit 3.000 kinderen van 8, 9 of 10 jaar oud en hun ouders: YOUth Kind & Tiener. Deze kinderen werven we met hulp van basisscholen uit de regio Utrecht. Alle kinderen uit de juiste leeftijdsgroep krijgen informatie over de onderzoeksdag. Ouders en kinderen die willen meedoen, kunnen contact opnemen met het onderzoekscentrum. Deze kinderen bezoeken het KinderKennisCentrum ten minste 3 keer om de 3 jaar.

YOUth maakt gebruik van een flexibele longitudinale studie-opzet voor beide cohorten. Dit betekent dat we kinderen bij elke onderzoeksronde meten binnen een breed leeftijdsbereik van 3 jaar. Het grootste voordeel van deze opzet is dat het meer gedetailleerde informatie oplevert over de neurologische ontwikkeling.