Wat is het YOUth-onderzoek?

In mei 2015 is YOUth gestart: een grootschalig, langlopend cohortonderzoek. YOUth volgt kinderen vanaf voor de geboorte tot hun vroege volwassenheid. De onderzoekers van YOUth verzamelen op verschillende momenten gegevens bij in totaal 6.000 kinderen uit twee leeftijdsgroepen. 

Deelnemers van YOUth

Twee groepen

De eerste groep bestaat uit 3.000 baby’s, die al in de baarmoeder onderzocht worden.  Hun moeders komen bij 20 en 30 weken naar het onderzoekscentrum voor onder andere een 3D-echo. Na de geboorte komen ze terug met hun kind, twee keer in het eerste levensjaar (bij 5 en 10 maanden) en bij een leeftijd van ongeveer 3 en 6 jaar.

De tweede groep bestaat uit 3.000 kinderen, die starten als ze 8, 9 of 10 jaar oud zijn. Zij komen via basisscholen bij het onderzoek terecht, en komen na het eerste meetmoment terug in het onderzoekscentrum als ze ongeveer 12 en ongeveer 15 jaar oud zijn.

YOUth meet de ontwikkeling van hersenen en gedrag.
YOUth cohort study

Bij de baby’s en oudere kinderen meten de onderzoekers bij ieder bezoek de ontwikkeling van hersenen en gedrag. Bij baby’s en jonge kinderen gebeurt dat met EEG-metingen, bij de oudere kinderen met structurele en functionele MRI. In beide groepen maken de onderzoekers gebruik van eyetracking, gedragstaken en computertaken. De focus ligt op zelfcontrole en sociale competenties. Het doel: veranderingen meten op de lange termijn. YOUth verzamelt ook gegevens op basis van ouder-kindinteractie, IQ-testen, vragenlijsten en lichaamsmateriaal (bloed, wangslijmvlies, haar en speeksel).

Meer over het onderzoek staat op www.youthonderzoek.nl.

YOUth is onderdeel van het Consortium on Individual Development (CID).

Wij werken samen met deze partners: