Pestmonitor

Uit het onderzoek 'Wat werkt tegen pesten' blijkt onder meer de meerwaarde van het bevragen van leerlingen over pesten met een monitor. De portal waarin de vragenlijst voor het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’  is opgenomen stopt nu het onderzoek is afgerond. Er is een sterk verkorte vragenlijst (17 vragen) samengesteld die een valide en betrouwbaar beeld geeft van de sociale veiligheid op school. Dit is afgestemd met de Onderwijsinspectie en het consortium ‘Wat werkt tegen pesten’. De verkorte vragenlijst heet Veilig op School (VoS). Hiermee kunnen scholen ook in de toekomst voldoen aan de eis van de Onderwijsinspectie en een goed beeld hebben van de sociale veiligheid van de leerlingen op school.

De monitor is in totaal door meer dan twintigduizend leerlingen gebruikt door een samenwerking met de GGD Amsterdam en KiVa.

De monitor is inmiddels landelijk beschikbaar voor scholen, vooralsnog via de kanalen: