Pesten

Pesten op basisschool

Ongeveer 15% van de basisschoolkinderen is wel eens slachtoffer van pesten. De gevolgen van pesten zijn soms zeer ernstig en langdurig. Niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor pesters. Het is daarom belangrijk pesten te voorkomen of op een goede manier aan te pakken.

Bewijs voor effectiviteit is belangrijk, want ieder kind is gebaat bij  de meest effectieve aanpak van pesten in zijn of haar klas. Daarom heeft de Commissie Antipestprogramma’s in 2014 voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 61 antipestprogramma’s beoordeeld op hun effectiviteit. Een aantal programma’s is beoordeeld als veelbelovend om pesten op school te verminderen. Tien van deze programma’s worden in het huidige onderzoek op effectiviteit onderzocht, zodat scholen kunnen kiezen voor een goede aanpak tegen pesten.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een uitgebreid online dossier over pesten.