Onderzoek

Kinderen in school

Tussen 2015 en 2017 worden zeven veelbelovende antipestprogramma’s nader onderzocht op hun effectiviteit.

Tijdens het onderzoek wordt het pesten op school gemonitord.

Deelnemende scholen hebben zelf gekozen met welk veelbelovend programma tegen pesten zij werken.

Het onderzoek is verdeeld over drie projecten:

Project 1: universele programma’s

Saskia Mulder (Universiteit Utrecht) onderzoekt de werking van vier universele programma’s:

  • de Kanjertraining
  • PAD
  • PRIMA
  • Pest Preventie School Wide Positive Behavior Support

Dit zijn programma’s voor de hele klas.

Project 2: selectieve programma’s

Rozemarijn van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen) en Sabine Stoltz en Yvonne van den Berg (Radboud Universiteit Nijmegen) onderzoeken twee selectieve interventies:

  • Alles Kidzzz
  • Plezier op School.

Deze worden onderzocht op scholen die al met een universeel programma werken. Zo kan worden getoetst of de trainingen een extra steuntje in de rug zijn bij het voorkomen en oplossen van pesten.

Project 3: jonge kinderen

Speciaal voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 is het programma Taakspel. Marieke Buil (Erasmus Universiteit) onderzoekt de werking van het Taakspel.

Monitoren

In alle projecten wordt de veiligheidsbeleving van kinderen gemonitord. Dit monitoren wordt gedaan aan de hand van online vragenlijsten. Kinderen vullen in het najaar en het voorjaar deze vragenlijsten in. Ze zijn hier ongeveer 40 minuten per kind per keer mee bezig. Met de monitor wordt direct voldaan aan de nieuwe eisen van de inspectie voor het onderwijs.

Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over deelname aan het onderzoek, kunt u deze uiten aan de onafhankelijk toezichthouder prof. Dr. A.H.N. Cillessen van de Radboud Universiteit. Wij verzoeken u hiervoor een email te sturen naar a.cillessen@psych.ru.nl. Vermeld hierin wat uw specifieke klacht is en eventuele contactgegevens. Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen voor verdere behandeling van uw klacht.