Antipestprogramma’s

Anti-pestprogramma's

Antipestprogramma’s zijn er in twee soorten: universele en selectieve programma's.

Universele programma’s zijn gericht op de hele klas of de hele school om de groepsdynamiek achter pesten aan te pakken.

Selectieve programma’s zijn specifiek gericht op kinderen die naast de universele aanpak meer gerichte aandacht vragen. Dit kunnen pesters of gepeste kinderen zijn. Maar ook kinderen die zelf niet bij pesten betrokken zijn, maar wel een grote rol kunnen spelen in het verminderen van pesten.

Wij onderzoeken de effectiviteit van zeven van de dertien door het NJI als mogelijk effectief beoordeelde programma’s:

Universele programma’s:

Selectieve programma’s:

  • Alles Kidzzz (alleen in combinatie met een reeds geïmplementeerd schoolbreed antipestprogramma)
  • Plezier op school (alleen in combinatie met een reeds geïmplementeerd schoolbreed antipestprogramma)

De overige vijf door de commissie positief beoordeelde programma’s zijn KiVa,  De Vreedzame School, Online Pestkoppen Stoppen, Omgaan met elkaar en Sta Sterk op School. KiVa is inmiddels onderzocht. Naar de Vreedzame School en Online Pestkoppen Stoppen wordt elders onderzoek gedaan. Zie voor informatie over deze en andere programma’s de site van de commissie antipestprogramma’s.