Wetenschappelijk onderzoek

Bij het VPDC wordt naast diagnostiek (veterinaire pathologie) ook veel onderzoek gedaan. Dit betreft onderzoek naar bijvoorbeeld een infectieus agens, zoals het coronavirus, maar er wordt ook onderzoek gedaan bij dieren die in Nederland in het wild leven. Daarnaast wordt er bij verschillende diergroepen onderzoek verricht naar de oorzaak van een ziekte of het verloop van een ziekteproces (pathogenese), waardoor bijvoorbeeld de therapie kan worden geoptimaliseerd .