VMDC 'Gezelschapsdierenkijker'

Telefoon: 030-2531242
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur

De monitoring van zoönosen en antimicrobiële resistentie bij gezelschapsdieren wordt in Nederland uitgevoerd door het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (gesubsidieerd door de Ministeries van LNV en VWS).

Voor het signaleren van trends en interessante casussen betreffende zoönosen en antimicrobiële resistentie bij gezelschapsdieren is input vanuit de praktijk onmisbaar! Het VMDC verzamelt de informatie en fungeert als vraagbaak voor (dieren)artsen. Bel voor advies en het melden van casuïstieken onze help- en melddesk.

De 'Gezelschapsdierenkijker' van het VMDC maakt naar analogie van de 'GD Veekijker' deel uit van de nationale zoönosenstructuur van de infectieziektenbestrijding.

Het VMDC onderhoudt contacten met andere partijen zoals GD, NVWA, GGD en RIVM om een goede doorgeleiding van signalen te kunnen garanderen.

Meer informatie over dit project en resultaten van de jaren 2010-2016 zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.