Brillendoosjesgist

Nieuwe dosering Nystatine

In ongeveer 15% van de faecesmonsters van honden met chronische of recidiverende diarree, wordt bij het routine parasitologisch onderzoek een grote hoeveelheid van Cyniclomyces guttulatus (zgn. brillendoosjesgist) aangetroffen. Ook bij katten met diarree worden deze gisten soms gevonden.

Cyniclomyces guttulatus behoort tot de normale maagdarmflora van konijnen en andere knaagdieren. Het eten van keutels van konijnen en knaagdieren is waarschijnlijk de belangrijkste bron voor honden en katten. Indien er geen andere oorzaken voor de diarree gevonden worden, kan een gerichte behandeling met nystatine een tijdelijk dan wel blijvend effect genereren.

In onderling overleg met de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde is de aanbevolen dosering voor nystatine gewijzigd van 50.000 IE/kg 1x daags naar 100.000 – 200.000 IE (ongeacht lichaamsgewicht), 4x daags; de behandelingsduur blijft 4 dagen.

Nystatine wordt nauwelijks geabsorbeerd vanuit het maagdarmkanaal en zal dus vooral lokaal werkzaam zijn. Om de blootstellingsduur in het maagdarmkanaal zo lang mogelijk te laten zijn, is de doseringsfrequentie gewijzigd van 1x daags naar 4x daags.

Onderstaande links verwijzen naar 2 artikelen over Cyniclomyces guttulatus bij honden en katten die in 2001 en 2009 in het TvD gepubliceerd zijn; de daarin aanbevolen doseringen voor nystatine zijn derhalve niet up-to-date.

Utrecht, mei 2013.

Artikelen