Professionalisering

Het Utrechtse Vertalen houdt nauw contact met het werkveld van professioneel vertalers. Zowel voor aankomende als voor ervaren (literair) vertalers zijn er aan de universiteit tal van mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen. De belangrijkste staan hieronder vermeld.

Bekijk ook voorbeelden van boekvertalingen gepubliceerd door onze alumni.

Petra-E: Europees netwerk voor opleidingen literair vertalen

Petra-E (Platforme Européenne pour la traduction littéraire - Education) is een Europees strategisch partnerschap voor de opleiding van literair vertalers. Het project, dat een Europese Erasmus+ subsidie heeft ontvangen, wordt uitgevoerd met 8 Europese partners en aangestuurd vanuit Utrecht in samenwerking met de Nederlandse Taalunie. Doel is het ontwikkelen van een internationaal referentiekader voor de opleiding en training van literair vertalers.

The Chronicles Projects: vertalingen van debutanten

Talentvolle studenten en afgestudeerden van de master Literair vertalen krijgen de mogelijkheid om hun eerste literaire vertaling te publiceren op de website van The Chronicles, onderdeel van het festival Crossing Border. De vertalers vertalen teksten van jonge, nog onbekende auteurs en worden daarbij begeleid door een ervaren mentor.

Professionele stages

Het masterprogramma Vertalen werkt aan een nieuw stageprogramma om de opleiding nog sterker te koppelen aan het beroep. In een nieuw alumnibeleid stellen afgestudeerden hun netwerk en knowhow ter beschikking aan de masterstudenten.

Skills lab

Een skills lab is in ontwikkeling waarin de situatie van een professioneel vertaalbureau wordt nagebootst. Zo kunnen studenten wennen aan een professionele werkomgeving.

Talentbeurzen en mentoraten

Door samenwerking met maatschappelijke partners kunnen Utrechtse studenten Talentbeurzen verwerven. Via het Expertisecentrum Literair Vertalen kan verder iedere aankomende professional na afstuderen een beroep doen op het zogenaamde mentoraatsprogramma. Hierbij begeleidt een ervaren vertaler een beginnende collega bij het uitvoeren van een vertaalopdracht.

Platform Vertalen & Vertaalwetenschap

Vanuit de Universiteit Utrecht is in 2014 in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een platform opgezet waar jonge en ervaren Vlaamse en Nederlandse onderzoekers jaarlijks lopende of geambieerde projecten op het gebied van het vertalen voorstellen.

Vertaalateliers op locatie

Een Vertaalatelier op locatie is een opleidingsvorm waarbij studenten en recent afgestudeerden neerlandistiek overal ter wereld (nader) kennis kunnen maken met het literair vertalen uit het Nederlands.

Lage Landen Ateliers: gastcollege literair vertalen

Docenten aan universiteiten in het Nederlandse taalgebied kunnen een gastcollege van een ervaren literair vertaler of een deskundige op het gebied van literair vertalen organiseren.

Translator in residence

In Utrecht is jaarlijks een gastvertaler actief: een professionele, doorgaans literair vertaler die masterclasses geeft en zo zijn know how verspreidt.