Onderzoek

Ons vertaalonderzoek vormt een afspiegeling van vertalen als een complexe activiteit waarbij cognitieve, sociale, culturele, esthetische, ideologische en technologische dimensies betrokken zijn. Ons vertaalonderzoek valt uiteen in vier deelgebieden: cognitie, cultuur, creativiteit en computerondersteund vertalen.

Deelgebieden

  • We onderzoeken de cognitieve processen die betrokken zijn bij het vertalen, en hoe tweetalige taalverwerking het besluitvormingsproces rond vertalen op unieke wijze beïnvloedt.
  • Onze belangstelling gaat uit naar de creatieve processen van vertalers als taalproducenten.
  • We beschouwen vertalen als een ontmoeting tussen culturen, en onderzoeken hoe in vertalingen blijk wordt gegeven van deze culturele bemiddeling. Daarnaast onderzoeken we hoe vertalingen circuleren en functioneren binnen de ontvangende culturen en samenlevingen.
  • Ons onderzoek gaat dieper in op de wisselwerking tussen vertalingen en kunstmatige intelligentie en de vraag hoe technologie de toekomst van het vertalen beïnvloedt.

Lopend onderzoek

Meer informatie over lopende projecten kun je vinden op de persoonlijke pagina's van onze medewerkers.