Movies & Science: Benefit of the doubt

Movies & Science is een programma van Studium Generale in het Utrechtse filmtheater ’t Hoogt, waarbij een film bekeken wordt en het publiek na afloop in gesprek gaat met wetenschappers.

In het najaar van 2017 organiseerde Studium Generale in samenwerking met de Utrecht Young Academy een serie Movies & Science over de betekenis van twijfel: ‘Benefit of the doubt’. We denken graag dat we waarde hechten aan de waarheid in de wetenschap, in de rechtszaal en in andere delen van het leven. Maar wat authentiek lijkt, kan vals zijn. Wat gebeurt er als de realiteit niet overeenkomt met je dierbaarste overtuigingen en waarden? Drie films over de strijd voor de waarheid en het comfort van voor de gek worden gehouden werden vertoond. Naar aanleiding van iedere film en nabespreking is een blog geschreven.

Film: Kumaré

In Kumaré doet de Amerikaanse filmmaker Vikram Gandhi alsof hij een Indische goeroe is. In hun zoektocht naar spiritueel leiderschap leren zijn volgelingen hun belangrijkste les als Gandhi zijn echte identiteit bekendmaakt. Hoe houd je een gelovige voor de gek?

Wetenschap: Psychoog dr. Madelijn Strick sprak over het comfort van voor de gek worden gehouden.

Blog: How to fool a believer?

Film: 12 Angry Men

In de film '12 Angry Men' probeert een jury te bepalen of een achttienjarige jongen schuldig is aan moord. Een heldhaftig anticonformistisch jurylid vecht een 11-1 stemming voor veroordeling aan om tot een unaniem en correct oordeel te komen. In welke mate kunnen we persoonlijke overtuigingen opzij zetten en de feiten voor zichzelf laten spreken? Waarom is het zo moeilijk om tot een unanieme beslissing te komen?

Wetenschap: Rechtsgeleerde prof. dr. Elaine Mak sprak over vooroordelen en bewijsmateriaal in de rechtbank.

Blog: How to find truth in a murder trial?

Film: Merchants of Doubt

Merchants of Doubt laat zien hoe zwendelaars de waarheid over zaken zoals gezondheid en klimaatverandering belemmeren. Rond 2001 was de Amerikaanse Republikeinse partij 100% toegewijd aan het tegengaan van de opwarming van de aarde, tot ‘beroepsbedriegers’ het debat over klimaatverandering manipuleerden. De campagnes die ze voeren ontkennen goed vastgestelde wetenschappelijke kennis en ze zijn zeer effectief. Hoe kan de twijfel regeren terwijl wetenschappers het eens zijn over de feiten?

Wetenschap: Statisticus dr. Daniel Oberski sprak over hoe zelfs experts voor de gek kunnen worden gehouden.

Blog: Why the climate debate is a street fight