UYA en Klimaatverandering

Hoe we de ecologische en klimaatcrisis kunnen begrijpen en tegengaan is een probleem dat bepalend is voor onze generatie. Naast onze formele taken in onderwijs en onderzoek beschouwen we het als onze missie om bruggen te slaan tussen de wetenschap, beleidsmakers en de maatschappij.

We vinden het vanzelfsprekend dat publieke steun voor de wetenschap ook betekent dat de wetenschappelijke gemeenschap in tijden van onzekerheid en maatschappelijke uitdagingen al haar krachten richt op het vinden van oplossingen en het vaststellen van risico’s.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden hebben we een aantal activiteiten en initiatieven opgezet. Sommige zijn toegesneden op het stimuleren van beleid gebaseerd op bewijs, zowel binnen de universiteit als in de bredere maatschappij. Andere richten zich direct op betrokkenheid met de maatschappij over de maatschappelijke en ecologische gevolgen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Hierin zijn we op zoek naar partners voor samenwerkingen, zowel binnen als buiten de academische wereld.