Town Hall Meetings

De Utrecht Young Academy nodigt academici in de beginfase van hun carrière uit voor de breakfast Town Hall meetings. De Town Hall meetings vinden twee keer per jaar plaats.

De thema's van de meetings in 2020-2021 zijn “Erkennen en Waarderen” en “Diversiteit en Inclusie binnen de Universiteit Utrecht

Het doel van de Town Hall meetings is het verbinden van academici met leden van de Utrecht Young Academy en met elkaar, zowel op het gebied van onderwijs en onderzoek.

De Utrecht Young Academy is een groep van jonge academici uit alle hoeken van de Universiteit Utrecht. We staan op het raakvlak tussen jou en beleidsmakers en het universiteitsbestuur. We willen graag met je in gesprek om naar je te luisteren. Daarnaast willen we een omgeving creëren waar andere jonge academici elkaar kunnen ontmoeten en gesprekken met elkaar kunnen aanknopen.