Open Science

Het stimuleren van Open Science en het toegankelijk maken van wetenschap is een deel van de missie van de Utrecht Young Academy. Het promoten van open science is daarnaast ook deel van het Strategic Plan van de Universiteit Utrecht. In 2017 heeft de rector een Task Force opgesteld, gesteund door de Universiteitsbibliotheek werk groep, om een concept op te stellen voor een Open Science Programma voor de periode 2018-2020. Twee leden van de Utrecht Young Academy maken deel uit van deze groep, die een concept van het programma hebben opgesteld en een consultatie-ronde hebben georganiseerd binnen de gehele universiteit. Uiteindelijk is het plan gedeeld met de rector en het universiteitsbestuur. 

De Utrecht Young Academy heeft daarnaast initiatief genomen om aandacht te treken voor ontwikkelingen op het gebied van Open Science binnen onze universiteit, maar ook op internationaal niveau. Om een succesvol programma van de grond te krijgen is het belangrijk om een grote groep onderzoekers te informeren en om advies te vragen. Om die reden produceerde de Utrecht Young Academy een podcast serie met de naam “The Road to Open Science”, in samenwerking met de open-science werkgroep, de Universiteitsbibliotheek werkgroep en de Open Science Community Utrecht

Voor meer informatie over de activiteiten van de Utrecht Young Academy rondom Open Science, neem contact op met Jarno Hoekman