Onderwijs

Studenten lopen samen een trap af
Foto door Bart Weerdenburg

Eén van de kerndoelen van de Utrecht Young Academy is de groei van interdisciplinair onderwijs binnen de Universiteit van Utrecht. De hedendaagse organisatie van de Universiteit Utrecht zorgt ervoor dat verschillende disciplines geisoleerd raken, terwijl is aangetoond dat interactie tussen verschillende disciplines juist een productief en verfrissend effect heeft. De UYA staat in de unieke positie om dit platform te creëren vanwege de diversiteit aan disciplines aanwezig binnen de organisatie. 

De Onderwijscommissie promoot en beoefent zelf interdisciplinair onderwijs binnen de UU op meerdere niveaus. Er worden meerdere interdisciplinaire colleges en seminars georganiseerd voor studenten van alle UU-faculteiten. Samen met collega's van verschillende afdelingen, disciplines en faculteiten creëren de groep synergy door het uitwisselen van nieuwe kennis en methoden. Het bestaan van dit platform is bedoeld om uitwisseling en ontwikkeling van interdisciplinaire kennis tussen vakgebieden te stimuleren. 

Interdisciplinair onderwijs is nodig om maatschappelijke problemen te adresseren en om studenten de benodigde vaardigheden en expertise te geven zodat ze deze zelf aan kunnen pakken.

De Onderwijscommissie is verbonden aan de TAUU en CAT en werkt nauw samen met het Descartes College. Voor meer informatie over activiteiten van de UYA rondom interdisciplinair onderwijs, neem contact op met Martijn Huysmans

Projecten