Meta-Onderzoek

University library Utrecht Science Park

Meta-onderzoek is ook wel bekend als ''onderzoek over onderzoek'' of ''de wetenschap van de wetenschap''. Dit relatief nieuwe wetenschapsveld bestudeert onderzoekspraktijken met het doel om verbeteringen, gebaseerd op onderzoek, aan te brengen. Hierbij worden wetenschapsmethodes gebruikt om te onderzoeken hoe onderzoek wordt gedaan en waar verbetering mogelijk is. Hieronder is te vinden op welke manier de Utrecht Young Academy verbonden is met meta-onderzoek en hoe wij werken aan verbetering binnen onderzoek.

Voor meer informatie over de activiteiten van de UYA rondom Meta-Onderzoek, neem contact op met Fati Shahrabi.